Mayo County Council logo

Iarchur Fógraí a bhaineann le Plean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire

Tá fógraí arna leagadh amach in Alt 20(3)(a)(i) & 20(3)(a)(ii) de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú, curtha siar ag Comhairle Contae Mhaigh Eo i ndáil le Plean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire 2012-2018 ar feadh tréimshe eile nach faide nach 5 bliana.

Plean Ceantair Áitiúil - Aefort Iarthar Éireann 2012-2018

Glac Comhairle Contae Mhaigh Eo le Plean Ceantair Áitiúil - Aerfort Iarthar Éireann ar 8 Deireadh Fómahir 2012 (Béarla).

  More Mayo County Council and Local Government Websites