Mayo County Council logo

Leasuithe Ábhartha Molta do Dhréachtphlean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire, 2012-2018

Tá na Leasuithe Ábhartha atá molta do Dhréachtphlean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire, 2012-2018, ar taispeáint anois agus beidh go dtí 6 Meán Fómhair 2012. Breathnaigh ar na leasuithe molta, na Measúnachtaí SEA agus HDA, agus ar an bhFógra Poiblí thíos (Béarla):

Dréachtphlean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire, 2012-2018

Dréachtphlean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire, 2012-2018, lena n-áirítear 'Tuairisc Timpeallachta' na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta (SEA); 'Tuairisc Tionchair ar an Dúlra' de chuid na Measúnachta faoin Treoir maidir le Gnáthóga (HDA); Measúnacht Straitéiseach Riosca i gcás Tuilte (SFRA) agus an Fógra Poiblí (Béarla).

Pleanáil chun Cinn

Cuireadh leasú Uimh. 5 do Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 i bhfeidhm an 10 Iúil 2017 (Béarla)

Castlebar & Environs Development Plan 2008-2014

--------------------------------------------------

Fógraí i ndáil le Plean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, 2012-2018 curtha siar (Béarla)

Cheif Executive's Report 


--------------------------------------------------

  More Mayo County Council and Local Government Websites