Mayo County Council logo

Leasú molta do Phlean Ceantair Áitiúil Bhaile Chathail - Bhéal Lathaí, 2010-2016

Leasú molta do Phlean Ceantair Áitiúil Bhaile Chathail - Bhéal Lathaí, 2010-2016, lena n-áirítear Toradh na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta agus Measúnacht Stráitéiseach Riosca i gcás Tuilte; Fógra Poiblí (Béarla)

Plean Ceantair Áitiúil Bhaile Chathail - Bhéal Lathaí 2010 - 2016 (leasaithe 9 Iúil 2012)

Rinneadh Plean Ceantair Áitiúil Bhaile Chathail - Bhéal Lathaí 2010 - 2016 a leasú ar 9 Iúil 2012 ag Comhairle Contae Mhaigh Eo agus tháinig sé i bhfeidhm 4 seachtaine i ndiaidh an dáta sin (Béarla).

PCÁ Bhaile Chathail / Bhéal Lathaí 2010-2010

Plean Nua Ceantair Áitiúil Bhaile Chathail / Bhéal Lathaí 2010-2016, ar glacadh leis i mí na Bealtaine 2010.

Breathnaigh ar an bPlean nua Ceantair Áitiúil do Bhaile Chathail / Bhéal Lathaí 2010-2016.

  More Mayo County Council and Local Government Websites