Mayo County Council logo

Béal Átha na Muice

Plean Ceantair Bhéal Átha na Muice

Tá Plean Ceantair Bhéal Átha na Muice mar chuid de Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020. Gheofar in Imleabhar 1 de Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo (lch 119), sa chaibidil um Pleananna Ceantair do Bhailte Móra Tábhachtacha. (Tabhair do d'aire gur chóir Plean Ceantair Bhéal Átha na Muice a léamh i gcomhthéacs Phlean foriomlán Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020, agus ní mar phlean leis féin) (Béarla).

  More Mayo County Council and Local Government Websites