Mayo County Council logo

Athruithe Ábhartha do na leasuithe atá molta do Phlean Ceantair Áitiúil Bhéal Átha na Muice, 2009-2015

Beidh na hathruithe ábhartha do na leasuithe molta do Phlean Ceantair Áitiúil Bhéal Átha na Muice 2009-2015 ar taispeáint go dtí 22 Lúnasa 2012. Féach an Fógra Poiblí thíos (Béarla).

Leasú molta do Phlean Ceantair Áitiúil Bhéal Átha na Muice, 2009-2015

Leasú molta do Phlean Ceantair Áitiúil Bhéal Átha na Muice, 2009-2014, ina gcuimsítear an Cinneadh i dtaobh Measúnachta Straitéisí Timpeallachta (SEA); Measúnacht Straitéiseach Riosca i gcas Tuilte (SFRA); agus Fógra Poiblí (Béarla).

PCÁ Bhéal Átha na Muice, 2009

Ghlac Comhairle Contae Mhaigh Eo le Plean Ceantair Áitiúil do Bhéal Átha na Muice ar an 12 Eanáir 2009.  Tá an plean sin ar fáil i mBéarla thíos.

Plean:

Adopted Swinford LAP Jan 2009 (981 KB, PDF)

Adopted Swinford LAP Jan 2009 (3,931 KB, Word)

Léarscáileanna

Land Use Zoning Map 1 (436 KB, PDF) Land Use Zoning Map 1 (436 KB, PDF)

Land Use Zoning Map 2 (358 KB, PDF)

Land Use Zoning Map 3 (341 KB, PDF)

Plean Ceantair Áitiúil Bhéal Átha na Muice, 2009-2015 (Leasaithe 8 Deireadh Fómhair 2012)

Rinneadh Plean Ceantair Áitiúil Bhéal Átha na Muice a leasú ar 8 Deireadh Fómhair 2012. Bhí an leasú seo de dhíth chun an plean a chur in oiriúint don athbhreithniú i ndaonra réamh-mheasta agus sa mhéid talún cónaithe ag teastáil dá bharr sin i gCroístraitéis Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo. Áirítear leis an gcáipéis leasaithe seo athruithe don ráiteas scríofa agus léarscáileanna (Béarla).

  More Mayo County Council and Local Government Websites