Mayo County Council logo

Clár Chlainne Mhuiris

Plean Ceantair Chlár Chlainne Mhuiris

Tá Plean Ceantair Chlár Chlainne Mhuiris mar chuid de Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020. Gheofar in Imleabhar 1 de Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo (lch 72), sa chaibidil um Pleananna Ceantair do Bhailte Móra Tábhachtacha. (Tabhair do d'aire gur chóir Plean Ceantair Chlár Chlainne Mhuiris a léamh i gcomhthéacs Phlean foriomlán Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020, agus ní mar phlean leis féin) (Béarla).

Pleanáil chun Cinn

Cuireadh leasú Uimh. 5 do Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 i bhfeidhm an 10 Iúil 2017 (Béarla)

Castlebar & Environs Development Plan 2008-2014

--------------------------------------------------

Fógraí i ndáil le Plean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, 2012-2018 curtha siar (Béarla)

Cheif Executive's Report 


--------------------------------------------------

  More Mayo County Council and Local Government Websites