Mayo County Council logo

Clár Chlainne Mhuiris

Plean Ceantair Chlár Chlainne Mhuiris

Tá Plean Ceantair Chlár Chlainne Mhuiris mar chuid de Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020. Gheofar in Imleabhar 1 de Phlean Forbartha Contae Mhaigh Eo (lch 72), sa chaibidil um Pleananna Ceantair do Bhailte Móra Tábhachtacha. (Tabhair do d'aire gur chóir Plean Ceantair Chlár Chlainne Mhuiris a léamh i gcomhthéacs Phlean foriomlán Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020, agus ní mar phlean leis féin) (Béarla).

  More Mayo County Council and Local Government Websites