Mayo County Council logo

Leasuithe molta do Dhréachtphlean Ceantair Áitiúil Chlár Chlainne Mhuiris, 2012-2018

Leasuithe molta do Dhréachtphlean Ceantair Áitiúil Chlár Chlainne Mhuiris, 2012-2018 (Béarla)

Dréachtphlean Ceantair Áitiúil Chlár Chlainne Mhuiris

Beidh Dréachtphlean Ceantair Áitiúil Chlár Chlainne Mhuiris, 2012-2018, ar taispeáint go dtí an Máirt, 29 Eanáir 2013 (Béarla)


Plean Ceantair Áitiúil a glacadh do Chlár Chlainne Mhuiris

- Tá na léarscáileanna 2, 3, agus 4 le fáil ag deireadh na ndoiciméad

- Tá cóipeanna den Phlean Ceantair Áitiúil seo ar fáil i bhfoim chrua agus i bhfoirm CD chomh maith ach iad a cheannach ón Rannóg Pleanála de chuid Comhairle Contae Mhaigh Eo.

Plean Ceantair Áitiúil a glacadh do Chlár Chlainne Mhuiris (Document)

Plean Ceantair Áitiúil a glacadh do Chlár Chlainne Mhuiris (Béarla)
Formats Available:


Plean Ceantair Áitiúil Chlár Chlainne Mhuiris, 2013-2019

Ghlac Comhairle Contae Mhagih Eo le Plean Ceantair Áitiúil Chlár Chlainne Mhuiris, 2013-2019 ar 13 Bealtaine 2013 (Béarla)

Pleanáil chun Cinn

Cuireadh leasú Uimh. 5 do Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 i bhfeidhm an 10 Iúil 2017 (Béarla)

Castlebar & Environs Development Plan 2008-2014

--------------------------------------------------

Fógraí i ndáil le Plean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, 2012-2018 curtha siar (Béarla)

Cheif Executive's Report 


--------------------------------------------------

  More Mayo County Council and Local Government Websites