Mayo County Council logo

Leasú molta do Phlean Ceantair Áitiúil Choillte Mach, 2010-2016

Leasú molta do Phlean Ceantair Áitiúil Choillte Mach, 2010-2016, ina gcuimsítear Cinneadh i dtaobh Measúnachta Straitéisí Timpeallachta (SEA); Measúnacht Straitéiseach Riosca i gcás Tuilte (SFRA), agus Fógra Poiblí (Béarla)

Plean Ceantair Áitiúil Choillte Mach, 2010-2016 (arna leasú 9 Iúil 2012)

Ghlac Comhairle Contae Mhaigh Eo le leasú do Phlean Ceantair Áitiúil Choillte Mach ar 9 Iúil 2012, agus tháinig sé i bhfeidhm ceithre seachtaine i ndiaidh an dáta sin (Béarla).

Plean Ceantair Áitiúil Choillte Mach 2010-2016

Glac Comhairle Contae Mhaigh Eo le Plean Ceantair Áitiúil Choillte Mach ar 14 Meitheamh 2010 (Béarla).

Pleanáil chun Cinn

Cuireadh leasú Uimh. 5 do Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 i bhfeidhm an 10 Iúil 2017 (Béarla)

Castlebar & Environs Development Plan 2008-2014

--------------------------------------------------

Fógraí i ndáil le Plean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, 2012-2018 curtha siar (Béarla)

Cheif Executive's Report 


--------------------------------------------------

  More Mayo County Council and Local Government Websites