Mayo County Council logo

Leasú molta do Phlean Ceantair Áitiúil Choillte Mach, 2010-2016

Leasú molta do Phlean Ceantair Áitiúil Choillte Mach, 2010-2016, ina gcuimsítear Cinneadh i dtaobh Measúnachta Straitéisí Timpeallachta (SEA); Measúnacht Straitéiseach Riosca i gcás Tuilte (SFRA), agus Fógra Poiblí (Béarla)

Plean Ceantair Áitiúil Choillte Mach, 2010-2016 (arna leasú 9 Iúil 2012)

Ghlac Comhairle Contae Mhaigh Eo le leasú do Phlean Ceantair Áitiúil Choillte Mach ar 9 Iúil 2012, agus tháinig sé i bhfeidhm ceithre seachtaine i ndiaidh an dáta sin (Béarla).

Plean Ceantair Áitiúil Choillte Mach 2010-2016

Glac Comhairle Contae Mhaigh Eo le Plean Ceantair Áitiúil Choillte Mach ar 14 Meitheamh 2010 (Béarla).

  More Mayo County Council and Local Government Websites