Mayo County Council logo

Pleananna do Bhéal an Átha agus a Purláin

Tá na pleananna a leanas ar fáil i mBéarla amháin.

Pleananna a glacadh do na Gníomhcheantair i mBéal an Átha:

Leasú Uimh. 3 molta do Phlean Forbartha Bhéal an Átha agus a Purláin, 2009-2015

Tá sé beartaithe ag Comhairle Contae Mhaigh Eo Plean Forbartha Bhéal an Átha agus a Purláin, 2009-2015, a leasú de réir Alt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú. Is é an méid a leanas is bun leis an leasú seo atá beartaithe don Phlean: 1. Chun forálacha an Achta um Athbheochan agus Tithíocht Uirbeach, 2015 maidir leis an Taobhach ar Láithreáin Fholmha agus Athnuachan agus Athbheochan Uirbeach a ionchorprú ann. Déanfar seo trí: (a) Cuspóirí a chur ann maidir le forbairt agus athbheochan ceantair ainmnithe a bhfuil forbairt agus athbheochan tithíochta de dhíth orthu, (b) Na ceantair ainmnithe sin a thaispeáint ar léarscáileanna na bPleananna ábhartha, (c) Comhtháthú isteach sna pleananna forbartha ábhartha riachtanais athbhreithnithe Alt 10(2)(h) de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2015 (arna leasú faoin Acht um Athbheochan agus Tithíocht Uirbeach, 2015) a bhaineann le hAthnuachan agus Athbheochan, agus (d) Ionchorprú na n-athruithe iarmhartacha agus eile a bheidh de dhíth ar na Pleananna de thoradh an Leasaithe Bheartaithe Tugadh faoi Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta (SEA) agus Measúnacht Chuí (AA) i leith an leasaithe bheartaithe. Cinneadh nach mbeidh impleachtaí suntasacha ag an leasú seo ar an timpeallacht, agus nach dteastaíonn tuairisc timpeallachta dá bharr. Tugadh le fios sa bhreithmheas i dtaobh na Measúnachta Cuí nach bhfuil Measúnacht iomlán Chuí ag teastáil ina leith. Beidh an Leasú Beartaithe mar aon le cinnidh an SEA agus an AA ar fáil don phobal lena iniúchadh go dtí Déardaoin, 24 Samhain. Tabhair faoi deara nach mbaineann an cháipéis um Leasú Uimh. 3 ach leis na codanna sin de Phlean Forbartha Bhéal an Átha a bhfuil sé beartaithe a leasú, ní leis an bPlean uile. Moltar mar sin an cháipéis um Leasú Uimh. 4 a léamh i dteannta le Plean reatha Forbartha Bhéal an Átha agus a Purláin, 2019-2015. Tá na cáipéisí uile a bhaineann leis an leasú beartaithe ar fáil (i mBéarla) thíos:

Leasú Uimh. 2 de Phlean Forbartha Bhéal an Átha agus a Purláin, 2009-2015

Tá na pleananna seo a leanas ar fáil i mBéarla amháin

Variation No. 2 of the Ballina & Environs Development PLan 2009 - 2015

AA Ballina Screening Document_KD2403

Appropriate Assessment Concluding Statement

Determination Doc for SEA for V No 2

SEA Screening Decision

SFRA for Ballina Town Plan Amendments

Plean Forbartha Bhaile Bhéal an Átha agus a Purláin, 2009-2015

Tá na pleananna seo a leanas ar fáil i mBéarla amháin

Ballina Town and Environs Development Plan 2009-2015

Map 6 Land Use Zoning

Map 6A Land Use Zoning

Map 7 Specific Objectives

  More Mayo County Council and Local Government Websites