Mayo County Council logo

Máistirphlean do Theach Westport

Dréacht-mháistirphlean do Theach Westport

Ba mhaith le Comhairle Baile Chathair na Mart agus Comhairle Contae Mhaigh Eo é a chur in iúl don phobal go mbeidh an Dréacht-mháistirphlean do Theach Westport ar taispeáint phoiblí in Oifigí Cathartha Chathair na Mart ón Máirt 3 Lúnasa go dtí an Luan 20 Meán Fómhair 2010. Is féidir aighneachtaí nó moltaí faoin dréacht-mháistirphlean a chur faoi bhráid Ann Moore, Cléireach Baile, Comhairle Baile Chathair na Mart, Oifigí Cathartha, Sráid Altamont, Cathair na Mart, roimh 5:00 i.n. Dé Luain 20 Meán Fómhair 2010. Is féidir aighneachtaí a sheoladh chuig dkeane@mayococo.ie chomh maith. Tá na pleananna seo ar fáil i mBéarla amháin.

Pleanáil chun Cinn

Cuireadh leasú Uimh. 5 do Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 i bhfeidhm an 10 Iúil 2017 (Béarla)

Castlebar & Environs Development Plan 2008-2014

--------------------------------------------------

Fógraí i ndáil le Plean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, 2012-2018 curtha siar (Béarla)

Cheif Executive's Report 


--------------------------------------------------

  More Mayo County Council and Local Government Websites