Mayo County Council logo

Plean Forbartha an Chontae

Plean Forbartha an Chontae (Document)

Tabhair faoi deara: Ar mhaithe le soiléireachta, athraíodh clúdach an doiciméid seo ach ní dhearnadh aon athrú ar an téacs (Béarla).
Formats Available:


Pleananna Ceantair Chaisleán an Bharraigh

Plean Ceantair Chaisleán an Bharraigh (Document)

Plean do Cheantar Chaisleán an Bharraigh, 2004 (Béarla)
Formats Available:


Pleananna Forbartha Cheantar Chathair na Mart

Dréachtphlean Ceantair Chathair na Mart, 2005-2011 (Document)

Dreachtphlean Ceantair le léarscáileanna (Béarla)
Formats Available:


Plean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014

Plean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 (Document)

Plean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014, i bhfoirm PDF (Béarla)
Formats Available:


Tuairisc an Bhainisteora ar aighneachtaí a rinneadh ar Dhréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 (Document)

Tuairisc an Bhainisteora do bhaill na gComhairlí ar na haighneachtaí a rinneadh i leith na leasuithe ábhar a cuireadh i bhfeidhm ar an Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin (Béarla).
Formats Available:


Leasuithe a rinneadh d'ábhar Dhréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014. (Document)

Leasuithe a rinneadh d'ábhar Dhréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014. Tabhair faoi deara: Tá léarscáileanna ar fáil mar chomhaid ar leith thíos, agus tá an dréachtdoiciméad ar fáil thuas (Béarla).
Formats Available:


Léarscáileanna a ghabhann le leasuithe ábhair do Phlean Ceantair Chaisleán an Bharraigh (doc - 6,137 kb)

Léarscáileanna a ghabhann le leasuithe ábhair do Phlean Ceantair Chaisleán an Bharraigh (Béarla)


Foirgnimh atá faoi Chosaint (Document)

Aguisín A - Dréachtliosta de na Foirgnimh atá faoi Chosaint (Béarla)
Formats Available:


Liosta na bhFoirgneamh atá faoi chosaint, 2003-2009 (Document)

Liosta na bhFoirgneamh atá faoi chosaint (Béarla)
Formats Available:


Tuarascáil Chomhshaoil (Document)

Tuarascáil Chomhshaoil Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 (Béarla)
Formats Available:


Léarscáil 1 - Criosú - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 (Document)

Léarscáil 1 - Criosú - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 (Béarla)
Formats Available:


Léarscáil 2 - Criosú - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 (Document)

Léarscáil 2 - Criosú - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 (Béarla)
Formats Available:


Léarscáil 3 - Criosú - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 (Document)

Léarscáil 3 - Criosú - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 (Béarla)
Formats Available:


Léarscáil 4 - Criosú - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 (Document)

Léarscáil 4 - Criosú - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 (Béarla)
Formats Available:


Léarscáil 5 - Criosú - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 (Document)

Léarscáil 5 - Criosú - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 (Béarla)
Formats Available:


Léarscáil 6 - Foirgnimh faoi Chosaint - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 (Document)

Léarscáil 6 - Foirgnimh faoi Chosaint - Dréachtphlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 (Béarla)
Formats Available:


Measúnú Tírdhreacha

Doiciméad Measúnaithe Tírdhreacha (Document)

Doiciméad Measúnaithe Tírdhreacha (Béarla)
Formats Available:


Plean Forbartha Bhaile Chathail (1988)

Plean Forbartha Bhaile Chathail (Béarla)

  More Mayo County Council and Local Government Websites