Mayo County Council logo

Cuid 31 de Threoir an Aire, 2008: Dímholta

Litir chuig Bainisteoir an Chontae maidir le Plean an Chontae, 2008-2014, agus Treoir an Aire don Chomhairle faoi Chuid 31 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000. (Document)

Litir chuig Bainisteoir an Chontae maidir le Plean an Chontae, 2008-2014, agus Treoir an Aire don Chomhairle faoi Chuid 31 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000. I bhfoirm PDF. (Béarla)
Formats Available:


Treoir Pleanála agus Forbartha (Plean Forbartha Chontae Mhaigh Eo), 2008 (Document)

Treoir Pleanála agus Forbartha (Plean Forbartha Chontae Mhaigh Eo), 2008. I bhfoirm PDF. (Béarla)
Formats Available:


Léiriú ar Threoir an Aire maidir le Plean Forbartha Chontae Mhaigh Eo 2008-2014 (Document)

Níl sa léiriú seo ach treoir, agus níor cheart é a léamh leis féin gan tagairt a dhéanamh do Phlean Forbartha Chontae Mhaigh Eo, 2008-2014 agus do Threoir (Phlean Forbartha Chontae Mhaigh Eo), 2008 a shínigh John Gormley, Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtas Áitiúil, ar an 11 Iúil 2008. (Béarla)
Formats Available:


  More Mayo County Council and Local Government Websites