Mayo County Council logo

Dréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo

Leasuithe Molta

Tá na leasuithe atá molta do Dhréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2008-2014 ar fáil anois (Béarla).

An Dreáchtphlean ar Taispeáint

 

An Dréachtphlean Forbartha, 2007

Seo a leanas na dréachtanna éagsúla atá sa Dréachtphlean Forbartha Contae (Béarla):

 

  1. Executive Summary (PDF 77kb)
  2. County Development Plan - Written Statement (PDF 4.4MB)
  3. Housing Strategy for County Mayo (PDF 3MB)
  4. Retail Strategy for County Mayo (PDF 2.3MB)
  5. Wind Strategy for County Mayo (PDF 1.8MB)
  6. Record of Protected Structures including proposed additions (PDF 4.5MB)
  7. Landscape Appraisal of County Mayo (PDF 3.6MB)
  8. Rural Housing Design Guidelines (PDF 1.6MB)


    Tuairisc faoin Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (PDF 7MB), achoimre neamh-theicniúil san áireamh, ullmhaithe anois.  Leagtar amach ann na príomhthionchair dhóchúla a bheidh ag an Dréachtphlean Forbartha Contae seo ar an timpeallacht, agus é á chur i bhfeidhm de réir na Rialachán um Pleanáil agus Forbairt (Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta).

  More Mayo County Council and Local Government Websites