Mayo County Council logo

Dréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo

Leasuithe Molta

Tá na leasuithe atá molta do Dhréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2008-2014 ar fáil anois (Béarla).

An Dreáchtphlean ar Taispeáint

 

An Dréachtphlean Forbartha, 2007

Seo a leanas na dréachtanna éagsúla atá sa Dréachtphlean Forbartha Contae (Béarla):

 

  1. Executive Summary (PDF 77kb)
  2. County Development Plan - Written Statement (PDF 4.4MB)
  3. Housing Strategy for County Mayo (PDF 3MB)
  4. Retail Strategy for County Mayo (PDF 2.3MB)
  5. Wind Strategy for County Mayo (PDF 1.8MB)
  6. Record of Protected Structures including proposed additions (PDF 4.5MB)
  7. Landscape Appraisal of County Mayo (PDF 3.6MB)
  8. Rural Housing Design Guidelines (PDF 1.6MB)


    Tuairisc faoin Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (PDF 7MB), achoimre neamh-theicniúil san áireamh, ullmhaithe anois.  Leagtar amach ann na príomhthionchair dhóchúla a bheidh ag an Dréachtphlean Forbartha Contae seo ar an timpeallacht, agus é á chur i bhfeidhm de réir na Rialachán um Pleanáil agus Forbairt (Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta).

Pleanáil chun Cinn

Cuireadh leasú Uimh. 5 do Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 i bhfeidhm an 10 Iúil 2017 (Béarla)

Castlebar & Environs Development Plan 2008-2014

--------------------------------------------------

Fógraí i ndáil le Plean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, 2012-2018 curtha siar (Béarla)

Cheif Executive's Report 


--------------------------------------------------

  More Mayo County Council and Local Government Websites