Mayo County Council logo

Leasuithe Molta do Dhréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2008-2014

Leasuithe Molta

 

Díolaim cáipéisí atá i nDréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo.  Seo a leanas tábla a thugann le fios cé acu de na cáipéisí sin a bhfuil leasuithe molta dóibh.

 

Cáipéisí agus Leasuithe
 CáipéisLeasuithe Molta? 
 Achoimre Fheidhmeach  Níl
 Plean Forbartha Contae - Ráiteas Scríofa
 Tá
 Straitéis Tithíochta Mhaigh Eo
 Tá
 Straitéis Mhiondíola Chontae Mhaigh Eo
 Tá
 Straitéis um Fhuinnimh Ghaoithe
 Tá
 Clár na Struchtúr faoi Chosaint, struchtúir molta le cur leis san áireamh
 Tá
 Breithmheas Tírdhreacha ar Chontae Mhaigh Eo  Níl
 Dréacht-treoirlínte um Dhearadh Tithe Tuaithe  Tá
 Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (achoimre neamhtheicniúil san áireamh)  n/a

 

Leasuithe Molta

 Seo na leasuithe molta do Dréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo (Béarla):

 1. Leasuithe Molta do Dhréachtphlean Forbartha Contae, 2008-2014 - Réamhrá ( 1. Explanatory introduction to Proposed Amendments (64kb; pdf))
 2. Leasuithe Molta do Dhréachtphlean Forbartha Contae, 2008-2014- 2.Written Statement (1.8 mb; pdf).
 3. 3. Proposed Amendments to the Draft Mayo Housing Strategy 2008 (102kb; pdf)
 4. 4. Proposed Amendments to the Draft Mayo County Retail Strategy 2008 (109kb; pdf
 5. 5.Proposed Amendments to the Draft Wind Energy Strategy (342kb; pdf)
 6. 6. Proposed Amendments to Additions to the Record of Protected Structures (109kb
 7. 7. Proposed Amendments to the Draft Rural Housing Design Guidelines 2008 (1mb; p
 8. Aguisíní: Tuarascáil Comhshaoil
  1. Tuarascáil Comhshaoil Aguisín I:  8i Environmental Report Addendum 1: Report on Submissions on the Draft Plan (400
  2. Tuarascáil Comhshaoil Aguisín II: ‌ 8(ii). Environmental Report Addendum II: Strategic Environmental Assessment Repo

 

Conas Aighneachtaí nó Tuairimí Scríofa a chur in iúl

Tógfar aon aighneachtaí nó tuairimí scríofa a fhaightear ar nó roimh 3 Márta 2008 san áireamh sula gcuirtear Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2008-2014, i gcrích.

Ba chóir d'aighneachtaí no tuairimí scríofa a bheith marcáilte go sonrach le 'Leasuithe Molta do Dhréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo'. Ba chóir tagairt shonrach a dhéanamh ar an aighneacht nó tuairim don leasú molta lena mbaineann sé.

Ba chóir d'aighneachtaí nó tuairimí scríofa i dtaobh Aguisín I agus Aguisín II de Mheasúnacht Straitéiseach Comhshaoil de chuid Thuarascáil Comhshaoil Dhréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo a bheith marcáilte go sonrach le 'Aighneacht i dtaobh SEA Dhréachtphlean Forbartha Contae Mhaigh Eo'.

Ní mór ainm agus seoladh an duine nó an ghrúpa atá ag déanamh na haighneachta a bheith luaite ar an aighneacht nó tuairim, agus iad a sheoladh chuig:

Ms. Dette Cunningham, 
Pleanálaí Sinsearach Feidhmiúcháin, 
An Rannóg um Pleanáil Chun Cinn, 
Comhairle Contae Mhaigh Eo, 
Áras an Chontae, 
Caisleán an Bharraigh, 
Co. Mhaigh Eo.

Is féidir aighneachtaí nó tuairimí a leagan isteach tríd an ríomhphost chomh maith ach iad a sheoladh chuig:

forwardplanning@mayococo.ie

Is é 5.00 ar an Luan, 3 Márta 2008 an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí nó tuairimí scríofa.

  More Mayo County Council and Local Government Websites