Mayo County Council logo

An Straitéis um Fhuinneamh In-athnuaite, 2011-2022

Straitéis um Fhuinneamh In-athnuaite, 2011-2022

Ghlac Comhairle Contae Mhaigh Eo le Straitéis um Fhuinneamh In-athnuaite do Chontae Mhaigh Eo ar 9 Bealtaine 2011. Leagtar amach sa straitéis seo bealach inar féidir le Contae Mhaigh a cionsa a dhéanamh i dtreo na spriocanna náisiúnta um fhuinneamh in-athnuaithe, a bhfuil bunús dlí leo, a bhaint amach. Leagtar amach freisin ann deiseanna do dhaoine aonair, pobail agus gnólachtaí leas a bhaint as fuinneamh in-athnuaite ar bhealach inbhuanaithe agus cuidiú le dul i ngleic leis an athrú aeráide (Béarla).

Pleanáil chun Cinn

Cuireadh leasú Uimh. 5 do Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 i bhfeidhm an 10 Iúil 2017 (Béarla)

Castlebar & Environs Development Plan 2008-2014

--------------------------------------------------

Fógraí i ndáil le Plean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, 2012-2018 curtha siar (Béarla)

Cheif Executive's Report 


--------------------------------------------------

  More Mayo County Council and Local Government Websites