Mayo County Council logo

An Straitéis um Fhuinneamh In-athnuaite, 2011-2022

Straitéis um Fhuinneamh In-athnuaite, 2011-2022

Ghlac Comhairle Contae Mhaigh Eo le Straitéis um Fhuinneamh In-athnuaite do Chontae Mhaigh Eo ar 9 Bealtaine 2011. Leagtar amach sa straitéis seo bealach inar féidir le Contae Mhaigh a cionsa a dhéanamh i dtreo na spriocanna náisiúnta um fhuinneamh in-athnuaithe, a bhfuil bunús dlí leo, a bhaint amach. Leagtar amach freisin ann deiseanna do dhaoine aonair, pobail agus gnólachtaí leas a bhaint as fuinneamh in-athnuaite ar bhealach inbhuanaithe agus cuidiú le dul i ngleic leis an athrú aeráide (Béarla).

  More Mayo County Council and Local Government Websites