Mayo County Council logo

Treoracha Pleanála agus Físeáin Teagaisc

Treoracha agus Ranganna Teagaisc

Treoir Mhearthagartha Phleanála sa mhír seo agus tugtar forbhreathnú ar an bpróiséas pleanála.

Chomh maith leis sin, molamid do dhaoine nach bhfuil cur amach acu ar an bpróiséas pleanála féachaint ar ár bhFíseáin Teagaisc.

Moltar duit freastal ar Chruinniú Réamhphleanála go luath sa phróiséas chun do chuid smaointe forbartha a phlé le Pleanálaí. Reáchtáltar cruinnithe i ngach toghcheantar gach seachtain.

 

Uirlisí & Áiseanna

Aip Android ar fáil saor in aisce anois ó Mhargadh Android. Déan cuardach ar "Mayo Planning Search".

  More Mayo County Council and Local Government Websites