Mayo County Council logo

Pleanáil: Cruinnithe Réamhphleanála

Cruinnithe Réamhphleanála

Is í an aidhm atá leis na clinicí ná cuidiú le daoine a bhfuil iarratas pleanála deánta acu nó daoine a bhfuil sé ar intinn acu iarratas a dhéanamh, agus a bhfuil ceisteanna acu. Is cuma más seo an chéad uair duit ag gabháil don phróiséas pleanála nó má tá seantaithí agat air, molaimid duit freastal ar chruinniú réamhphleanála sula ndéanfaidh tú iarratas.

Ní gá aon choinne a dhéanamh roimh ré chun úsáid a bhaint as an tseirbhís.

Nóta: Freastail ar an gclinic sa Toghcheantar a bhfuil sé ar intinn agat Cead Pleanála a lorg ann (.i. sa Toghcheantar ina bhfuil do láithreán).

Beidh clinicí pleanála á reáchtáil ag Comhairle Contae Mhaigh Eo sna háiteanna seo a leanas idir 9.90 a.m. agus 12.30 a.m. gach Céadaoin:

  • Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh
  • Comhairle Contae Mhaigh Eo, Plás Arran, Béal an Átha.
  • Comhairle Contae Mhaigh Eo, Bóthar Bhaile an Róba, Cathair na Mart
  • Comhairle Contae Mhaigh Eo, Bóthar an tSéipéil, Béal an Mhuirthead
  • Comhairle Contae Mhaigh Eo, Bóthar Chill Mheáin, Baile an Róba
  • Comhairle Contae Mhaigh Eo, Bóthar Bhéal Átha hAmhnais, Clár Chlainne Mhuiris
  • Comhairle Contae Mhaigh Eo, Bóthar an Stáisiúin, Béal Átha na Muice

An Rannóg Pleanála

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo

NÓTA: Luaigh d’Uimhir Thagartha Pleanála nuair is féidir .i. P10/123 nó d’Uimhir Thagartha Réamhphleanála e.g. Pl.16.001
Teileafón : (094)9047204, Facs: (094)9021694
R-phost : planning@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 a.m. go dtí 1:00 p.m. agus 2:00 p.m. go dtí 5:00 p.m.

Uirlisí & Áiseanna

Aip Android ar fáil saor in aisce anois ó Mhargadh Android. Déan cuardach ar "Mayo Planning Search".

Pleanáil chun Cinn

Cuireadh leasú Uimh. 5 do Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 i bhfeidhm an 10 Iúil 2017 (Béarla)

Castlebar & Environs Development Plan 2008-2014

--------------------------------------------------

Fógraí i ndáil le Plean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, 2012-2018 curtha siar (Béarla)

Cheif Executive's Report 


--------------------------------------------------

  More Mayo County Council and Local Government Websites