Mayo County Council logo

Pleanáil: Físeáin

Video reels.

Físeáin agus Doiciméid Ábhartha

Tabhair faoi deara: Tá na físeáin leabaithe ar an leathanach seo ar fáil ar YouTube chomh maith le bheith anseo i bhfoirm WMV.

Gliogáil ar na naisc thíos chun físeáin teagaisc agus doiciméid a bhaineann le gach físeán a íoslódáil.

Físeáin Doiciméid Ábhartha
Buneolas agus Forbhreathnú
Tabhair faoi deara: ní mór duit fortheidil agus fotheidil a mhúscailt chun iad a fheiceáil.
Bonnchlónna, Líníochtaí & Doiciméid Ábhartha
Tabhair faoi deara: ní mór duit fortheidil agus fotheidil a mhúscailt chun iad a fheiceáil.
Fógra Riachtanach Poiblí & Eolas Breise
Tabhair faoi deara: ní mór duit fortheidil agus fotheidil a mhúscailt chun iad a fheiceáil.
Nós imeacha i ndiaidh iarratas a dhéanamh & an Próiseas déanta cinnidh
Tabhair faoi deara: ní mór duit fortheidil agus fotheidil a mhúscailt chun iad a fheiceáil.

An Rannóg Pleanála

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo

NÓTA: Luaigh d’Uimhir Thagartha Pleanála nuair is féidir .i. P10/123 nó d’Uimhir Thagartha Réamhphleanála e.g. Pl.16.001
Teileafón : (094)9064008, Facs: (094)9021694
R-phost : planning@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 a.m. go dtí 1:00 p.m. agus 2:00 p.m. go dtí 5:00 p.m.

  More Mayo County Council and Local Government Websites