Mayo County Council logo

Pleanáil: Toghcheantair

Toghcheantair

Déantar riaradh ar chúrsaí pleanála i Maigh Eo bunaithe ar an toghcheanar a bhfuil an suíomh ann. Mar shampla, bheadh suíomh atá i gCluain Cearbhán i dToghcheantar Chathair na Mart agus dá bhrí sin, beidh sé faoi chúram Pleanálaí a dhéanann speisialtóireacht sa Toghcheantar sin agus ba chóir freastal ar chruinnithe Réamhphleanála in Oifig Ceantair Chathair na Mart.

Tá sé cinn de Thoghcheantair i Maigh Eo agus tá a Oifig Ceantair féin ag gach Toghcheantar. Tá siad seo i mBéal an Átha, i mBéal an Mhuirthead, i gCaisleán an Bharraigh, i gClár Chlainne Mhuiris, i mBéal Átha na Muice agus i gCathair na Mart.

Ba chóir go gcuideodh an léarscáil seo a leanas leat a dhéanamh amach cé acu Oifig Ceantair ba chóir duit freastal uirthi le haghaidh cruinnithe Réamhphleanála:

County Mayo Electoral Areas 2009

An Rannóg Pleanála

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo

NÓTA: Luaigh d’Uimhir Thagartha Pleanála nuair is féidir .i. P10/123 nó d’Uimhir Thagartha Réamhphleanála e.g. Pl.16.001
Teileafón : (094)9047204, Facs: (094)9021694
R-phost : planning@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 a.m. go dtí 1:00 p.m. agus 2:00 p.m. go dtí 5:00 p.m.

  More Mayo County Council and Local Government Websites