Mayo County Council logo

Treoir Mhearthagartha

Treoir Mhearthagartha don Phróiséas Pleanála

Mura bhfuil cur amach agat ar an bpróiséas Pleanála, molaimid duit féachaint ar ár bhfíseáin teagaisc.

Forbhreathnú:

  1. Faigh foirm iarratais.
  2. Déan an t-iarratas beartaithe a fhógairt in aon cheann de na nuachtáin fhaofa agus déan cóip den fhógra seo a leagan isteach in éineacht leis an iarratas laistigh de 14 lá  (Féach eolas maidir le fógra nuachtáin).
  3. Cuir Fógra Láithreáin in airde in aice leis an láithreán (Féach eolas maidir le fógra láithreáin).
  4. Ceangail na doiciméid chuí leis an bhfoirm iarratais. (Féach eolas maidir le cáipéisí riachtana).
  5. Leag an fhoirm iarratais chomhlánaithe isteach in éineacht leis an táille chuí (Féach eolas maidir le táillí).
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites