Mayo County Council logo

Treoir Mhearthagartha

Treoir Mhearthagartha don Phróiséas Pleanála

Mura bhfuil cur amach agat ar an bpróiséas Pleanála, molaimid duit féachaint ar ár bhfíseáin teagaisc.

Forbhreathnú:

  1. Faigh foirm iarratais.
  2. Déan an t-iarratas beartaithe a fhógairt in aon cheann de na nuachtáin fhaofa agus déan cóip den fhógra seo a leagan isteach in éineacht leis an iarratas laistigh de 14 lá  (Féach eolas maidir le fógra nuachtáin).
  3. Cuir Fógra Láithreáin in airde in aice leis an láithreán (Féach eolas maidir le fógra láithreáin).
  4. Ceangail na doiciméid chuí leis an bhfoirm iarratais. (Féach eolas maidir le cáipéisí riachtana).
  5. Leag an fhoirm iarratais chomhlánaithe isteach in éineacht leis an táille chuí (Féach eolas maidir le táillí).

An Rannóg Pleanála

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo

NÓTA: Luaigh d’Uimhir Thagartha Pleanála nuair is féidir .i. P10/123 nó d’Uimhir Thagartha Réamhphleanála e.g. Pl.16.001
Teileafón : (094)9047204, Facs: (094)9021694
R-phost : planning@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 a.m. go dtí 1:00 p.m. agus 2:00 p.m. go dtí 5:00 p.m.

Uirlisí & Áiseanna

Aip Android ar fáil saor in aisce anois ó Mhargadh Android. Déan cuardach ar "Mayo Planning Search".

Pleanáil chun Cinn

Cuireadh leasú Uimh. 5 do Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 i bhfeidhm an 10 Iúil 2017 (Béarla)

Castlebar & Environs Development Plan 2008-2014

--------------------------------------------------

Fógraí i ndáil le Plean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, 2012-2018 curtha siar (Béarla)

Cheif Executive's Report 


--------------------------------------------------

  More Mayo County Council and Local Government Websites