Mayo County Council logo

Pleanáil: Doiciméid

Doiciméid Riachtanacha

  1. An leathanach ábhartha as an nuachtán inar foilsíodh fógra an iarratais.
  2. Sé chóip de léarscáil a thaispeánann suímh an láithreáin. Ní mór dóibh a bheith sách mór agus mionsonrach le go mbéifear in ann an láithreán lena mbaineann an t-iarratas a aithint.
  3. Cóip amháin den fhógra láithreáin.
  4. Plean a thaispeánann mar a bhfuil an fhógra/na bhfógraí láithreáin curtha in airde ar an talamh/struchtúr.
  5. Sé chóip de phleananna a chloíonn le riachtanais na Rialachán, agus a chuireann síos ar na hoibreacha atá i gceist leis an iarratas, plean de leagan amach an láithreáin, líníochtaí de phleananna urláir, ingearchlóanna agus trasghearrthacha san áireamh.
  6. Sceideal a liostálann na líníochtaí a bhfuil cur síos orthu in (E).
  7. Deimhniú faoi Alt 97 (más cuí).
  8. An táille chuí.

Ní mór do na léarascáileanna uile a bheith tarraingthe ar an scála méadrach.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites