Mayo County Council logo

Pleanáil: Doiciméid

Doiciméid Riachtanacha

  1. An leathanach ábhartha as an nuachtán inar foilsíodh fógra an iarratais.
  2. Sé chóip de léarscáil a thaispeánann suímh an láithreáin. Ní mór dóibh a bheith sách mór agus mionsonrach le go mbéifear in ann an láithreán lena mbaineann an t-iarratas a aithint.
  3. Cóip amháin den fhógra láithreáin.
  4. Plean a thaispeánann mar a bhfuil an fhógra/na bhfógraí láithreáin curtha in airde ar an talamh/struchtúr.
  5. Sé chóip de phleananna a chloíonn le riachtanais na Rialachán, agus a chuireann síos ar na hoibreacha atá i gceist leis an iarratas, plean de leagan amach an láithreáin, líníochtaí de phleananna urláir, ingearchlóanna agus trasghearrthacha san áireamh.
  6. Sceideal a liostálann na líníochtaí a bhfuil cur síos orthu in (E).
  7. Deimhniú faoi Alt 97 (más cuí).
  8. An táille chuí.

Ní mór do na léarascáileanna uile a bheith tarraingthe ar an scála méadrach.

An Rannóg Pleanála

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo

NÓTA: Luaigh d’Uimhir Thagartha Pleanála nuair is féidir .i. P10/123 nó d’Uimhir Thagartha Réamhphleanála e.g. Pl.16.001
Teileafón : (094)9064008, Facs: (094)9021694
R-phost : planning@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 a.m. go dtí 1:00 p.m. agus 2:00 p.m. go dtí 5:00 p.m.

  More Mayo County Council and Local Government Websites