Mayo County Council logo

Pleanáil: Fógraí Iarratais

Fógra Nuachtáin

1. Caithfear an fógra a fhoilsiú i gceann amháin de na nuachtáin fhaofa seo leanas:

   • Western People
   • Connaught Telegraph
   • Mayo News
   • Mayo Advertiser
   • Irish Times
   • Irish Independent

2. Caithfear iarratas a leagan isteach laistigh de 14 lá ó dháta foilsithe an fhógra sa nuachtán.

3. Bíodh ‘Comhairle Contae Mhaigh Eo’ mar cheannteideal ag an bhfógra.

4. Bíodh an t-eolas seo a leanas ar an bhfógra:

  1. Ainm an iarrthóra.
  2. Suíomh, baile fearainn nó seoladh poist na talún nó an struchtúir lena mbaineann an t-iarratas (mar is cuí).
  3. An le haghaidh cead forbartha, cead coinneála forbartha, cead imlíneach le haghaidh forbairt nó cead de dhroim cead imlíneach a dheonú (ba chóir uimhir thagartha an cheada imlínigh chuí ar an gclár pleanála a thabhairt le fios) an t-iarratas.
  4. Cineál agus méid na forbartha, lena n-áirítear:

                                                               i.      Nuair a bhaineann an t-iarratas le forbairt a bhaineann go hiomlán nó i bpáirt le soláthar tithe, ba chóir líon na dtithe a thabhairt le fios.

                                                             ii.      Nuair a bhaineann an t-iarratas le coinneáil struchtúir, ba chóir an cineál úsáide a bhfuil sé beartaithe a bhaint as an struchtúr a thabhairt le fios, mar aon leis an tréimhse ama a bhfuil sé beartaithe an struchtúr a choinneáil, má bhaineann sé le hábhar.

                                                            iii.      Nuair a bhaineann an t-iarratas le forbairt a mbeadh obair le déanamh ar struchtúr cosanta nó struchtúr atá molta lena chosaint, ba chóir é sin a chur in iúl.

                                                           iv.      Nuair a bhaineann an t-iarratas le forbairt a bhfuil Ceadúnas um Rialú Comhtháite ar Thruailliú nó Ceadúnas Dramhaíola de dhíth air, ba chóir é sin a chur in iúl, nó

                                                             v.      Nuair a bhaineann iarratas pleanála le forbairt i gcrios fhorbartha straitéiseach, ba chóir é sin a chur in iúl, agus

                                                           vi.      Gur féidir an t-iarratas pleanála a iniúchadh nó a cheannach in oifigí an Údaráis Pleanála agus gur féidir aighneachtaí nó moltaí maidir leis an iarratas a chur faoi bhráid an Údaráis i scríbhinn ach an táille fhorordaithe (€20) a íoc laistigh den tréimhse 5 seachtaine dar tús an dáta a fhaigheann an tÚdarás an t-iarratas.

An Rannóg Pleanála

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo

NÓTA: Luaigh d’Uimhir Thagartha Pleanála nuair is féidir .i. P10/123 nó d’Uimhir Thagartha Réamhphleanála e.g. Pl.16.001
Teileafón : (094)9064008, Facs: (094)9021694
R-phost : planning@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 a.m. go dtí 1:00 p.m. agus 2:00 p.m. go dtí 5:00 p.m.

  More Mayo County Council and Local Government Websites