Mayo County Council logo

Pleanáil: Rialacháin

Rialacháin Náisiúnta Phleanála

Tá an tAire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil tar éis na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001 (S.I. Uimh. 600 de 2001) a dhéanamh. Tá sé d’aidhm leis na Rialacháin, an tAcht Pleanála agus Forbartha, 2000, a chur i bhfeidhm ina iomláine. Ar an 7 Márta, 2002, rinne an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, Nollaig Ó Diomsaigh T.D. Rialúcháin  (S.I. 70 de 2002) chun scálaí roinnt mapaí is gá a chur isteach faoi Rialacháin Pleanála agus Forbartha, 2001 (S.I. 600 de 2001), a leasú.

Cuirfear na Rialacháin, agus na forálacha a bhaineann le Acht 2000, i bhfeidhm ar dhá dháta faoi leith. I measc na gcodanna a thiocfaidh i bhfeidhm ón 21 Eanáir, 2002, beidh forálacha ar fhorbairt díolmhaithe. Tiocfaidh na Rialúcháin eile, na forálacha a bhaineann le rialú forbartha san áireamh, i bhfeidhm ón 11 Márta, 2002. Déanfar aisghairm ansin ar Achtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 go dtí 1999 (chomh maith leis na Rialacháin a dearnadh faoin Acht sin).

Comhshnaidhmeann agus nuashonraíonn na Rialacháin na Rialacháin Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1994 go dtí 2000 (a dearnadh faoi Acht Pleanála 1963) agus gach Rialachán a dearnadh go dtí seo faoin Acht Pleanála agus Forbartha, 2000. Táthar tar éis roinnt athruithe tábhachtacha a dhéanamh ar riachtanais ghnásúla a leagadh amach i Rialacháin 1994, chun na forálacha nua in Acht 2000 a chur san áireamh ar an gcéad dul síos, agus ar an dara dul síos, lena chinntiú go gcuirfidh na Rialacháin cúinsí agus riachtanais nua a tháinig chun cinn ó dearnadh Rialacháin 1994 san áireamh. Táthar tar éis athrú a chur ar na gnásanna maidir le hiarratais phleanála lena chinntiú gur féidir an líon ard iarratas a dhéantar gach bliain a phróiseáil chomh héifeachtach agus is féidir.

Na Rialacháin

Tá na Rialacháin roinnte i 17 Cuid agus i 12 Sceideal.

Gliogáil ar na naisc thíos chun cuairt a thabhairt ar na Rialacháin ábhartha nó tabhair cuairt ar shuíomh lín na Roinne Comhshaoil (Environ.ie).

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites