Mayo County Council logo

Pleanáil: Rialacháin

Rialacháin Náisiúnta Phleanála

Tá an tAire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil tar éis na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001 (S.I. Uimh. 600 de 2001) a dhéanamh. Tá sé d’aidhm leis na Rialacháin, an tAcht Pleanála agus Forbartha, 2000, a chur i bhfeidhm ina iomláine. Ar an 7 Márta, 2002, rinne an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, Nollaig Ó Diomsaigh T.D. Rialúcháin  (S.I. 70 de 2002) chun scálaí roinnt mapaí is gá a chur isteach faoi Rialacháin Pleanála agus Forbartha, 2001 (S.I. 600 de 2001), a leasú.

Cuirfear na Rialacháin, agus na forálacha a bhaineann le Acht 2000, i bhfeidhm ar dhá dháta faoi leith. I measc na gcodanna a thiocfaidh i bhfeidhm ón 21 Eanáir, 2002, beidh forálacha ar fhorbairt díolmhaithe. Tiocfaidh na Rialúcháin eile, na forálacha a bhaineann le rialú forbartha san áireamh, i bhfeidhm ón 11 Márta, 2002. Déanfar aisghairm ansin ar Achtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 go dtí 1999 (chomh maith leis na Rialacháin a dearnadh faoin Acht sin).

Comhshnaidhmeann agus nuashonraíonn na Rialacháin na Rialacháin Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1994 go dtí 2000 (a dearnadh faoi Acht Pleanála 1963) agus gach Rialachán a dearnadh go dtí seo faoin Acht Pleanála agus Forbartha, 2000. Táthar tar éis roinnt athruithe tábhachtacha a dhéanamh ar riachtanais ghnásúla a leagadh amach i Rialacháin 1994, chun na forálacha nua in Acht 2000 a chur san áireamh ar an gcéad dul síos, agus ar an dara dul síos, lena chinntiú go gcuirfidh na Rialacháin cúinsí agus riachtanais nua a tháinig chun cinn ó dearnadh Rialacháin 1994 san áireamh. Táthar tar éis athrú a chur ar na gnásanna maidir le hiarratais phleanála lena chinntiú gur féidir an líon ard iarratas a dhéantar gach bliain a phróiseáil chomh héifeachtach agus is féidir.

Na Rialacháin

Tá na Rialacháin roinnte i 17 Cuid agus i 12 Sceideal.

Gliogáil ar na naisc thíos chun cuairt a thabhairt ar na Rialacháin ábhartha nó tabhair cuairt ar shuíomh lín na Roinne Comhshaoil (Environ.ie).

An Rannóg Pleanála

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo

NÓTA: Luaigh d’Uimhir Thagartha Pleanála nuair is féidir .i. P10/123 nó d’Uimhir Thagartha Réamhphleanála e.g. Pl.16.001
Teileafón : (094)9064008, Facs: (094)9021694
R-phost : planning@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 a.m. go dtí 1:00 p.m. agus 2:00 p.m. go dtí 5:00 p.m.

  More Mayo County Council and Local Government Websites