Mayo County Council logo

Pleanáil: Uirlisí & Foinsí Tagartha

Pleanáil: Uirlisí & Foinsí Tagartha

Faightear eolas cuimsitheach ar an bpróiseas Pleanála sna hUirlisí & Foinsí Pleanála chomh maith le roinnt uirlisí ar líne chun deis a thabhairt duit cuardach a dhéanamh ar Iarratais Phleanála, féachaint ar Liostaí Pleanála agus do shuíomh molta a chur chuig an gCóras Féinseirbhíse Réamhphleanála.

Mura bhfuil cur amach agat ar an bpróiséas pleanála, molaimid duit breathnú ar an rannóg ‘Treoracha Pleanála & Físeáin Teagaisc’ i dtús báire.

Faigh tuilleadh eolais ar ról na Rannóige Pleanála.

An Rannóg Pleanála

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo

NÓTA: Luaigh d’Uimhir Thagartha Pleanála nuair is féidir .i. P10/123 nó d’Uimhir Thagartha Réamhphleanála e.g. Pl.16.001
Teileafón : (094)9047204, Facs: (094)9021694
R-phost : planning@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 a.m. go dtí 1:00 p.m. agus 2:00 p.m. go dtí 5:00 p.m.

Uirlisí & Áiseanna

Aip Android ar fáil saor in aisce anois ó Mhargadh Android. Déan cuardach ar "Mayo Planning Search".

Pleanáil chun Cinn

Cuireadh leasú Uimh. 5 do Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 i bhfeidhm an 10 Iúil 2017 (Béarla)

Castlebar & Environs Development Plan 2008-2014

--------------------------------------------------

Fógraí i ndáil le Plean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, 2012-2018 curtha siar (Béarla)

Cheif Executive's Report 


--------------------------------------------------

  More Mayo County Council and Local Government Websites