Mayo County Council logo

Pleanáil: Cruinnithe Réamhphleanála

Cruinnithe Réamhphleanála

Is í an aidhm atá leis na clinicí ná cuidiú le daoine a bhfuil iarratas pleanála deánta acu nó daoine a bhfuil sé ar intinn acu iarratas a dhéanamh, agus a bhfuil ceisteanna acu. Is cuma más seo an chéad uair duit ag gabháil don phróiséas pleanála nó má tá seantaithí agat air, molaimid duit freastal ar chruinniú réamhphleanála sula ndéanfaidh tú iarratas.

Ní gá aon choinne a dhéanamh roimh ré chun úsáid a bhaint as an tseirbhís.

Beidh clinicí pleanála á reáchtáil ag Comhairle Contae Mhaigh Eo sna háiteanna seo a leanas idir 9.90 a.m. agus 12.30 a.m. gach Céadaoin:

  • Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh
  • Comhairle Contae Mhaigh Eo, Plás Arran, Béal an Átha.
  • Comhairle Contae Mhaigh Eo, Bóthar Bhaile an Róba, Cathair na Mart
  • Comhairle Contae Mhaigh Eo, Bóthar an tSéipéil, Béal an Mhuirthead
  • Comhairle Contae Mhaigh Eo, Bóthar Chill Mheáin, Baile an Róba
  • Comhairle Contae Mhaigh Eo, Bóthar Chill Cholmáin, Clár Chlainne Mhuiris
  • Comhairle Contae Mhaigh Eo, Bóthar an Stáisiúin, Béal Átha na Muice
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites