Mayo County Council logo

Forbairtí Díolmhaithe

Forbhreathnú

Cé go gcaithfear cead pleanála a fháil don chuid is mó d'fhorbairtí nua tógála agus tionscadail mhóra athchóirithe, tá 55 aicme d'Fhorbairtí Tí a bhfuil díolúine acu ón riail seo, agus tá aicmí ar leith ann a bhaineann le Fógraí, Forbairtí faoin Tuath agus agus Aicmí Úsáidte.

Chun fáil amach cé acu an dteastaíonn cead pleanála uait nó nach dteastaíonn, breathnaigh ar an bhFéinmheasúnú seo againne maidir le Forbairtí Díolmhaithe Tí.

Uirlisí Eile:

  More Mayo County Council and Local Government Websites