Mayo County Council logo

Féinmheasúnú

Féinmheasúnú

Cé acu de na gníomhaíochtaí a leanas ar mhian leat a dhéanamh ar do shealúchas?

1. Teach nua, nó breis is teach nua amháin a thógáil
2. Síneadh a chur le teach, nó garáiste nó póirse a thógáil
3. Úsáid eile a bhaint as an bhfoirgneamh (Athrú Úsáide)
4. Oibrithe eile (tírdhreachú, fálta, scartáil, simléir, aeróga srl.)

Breathnaigh, le do thoil, ar na Nótaí Ginearálta maidir le Forbairtí Díolmhaithe nuair a bhíonn an féinmheasúnú seo críochnaithe agat.

Nóta: Baineadh an t-eolas sa rannóg seo ar Fhorbairtí Díolmhaithe ó bhileog eolais PL5 na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil dar teideal Obair a dhéanamh thart faoin Teach - Na Ceisteanna Pleanála, agus leasaíodh don suíomh seo é.  Bunaíodh an bhileog seo ar na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 agus 2001, agus ar na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001-2002.  Is in Alt II díobh go príomha a phléitear Forbairtí Díolmhaithe.

  More Mayo County Council and Local Government Websites