Mayo County Council logo

Athrú Úsáide

An bhfuil athrú úsáide díolmhaithe ó chead phleanála?

Tá sé.  Ní theastaíonn cead pleanála le haghaidh athrú úsáide a fhad is nach "athrú ábhartha úsáide" atá i gceist.

Céard is 'athrú ábhartha úsáide' ann?

Braitheann sé ar an dhála an cháis atá i gceist.  Go ginearálta, beidh cead pleanála ag teastáil má bhíonn an t-athrú úsáide chomh mór sin go gcuirfidh sé isteach nó go bhféadfadh sé cur isteach ar chomharsana nó ar phobal na háite.  Is féidir leis an údarás pleanála comhairle a chur ort faoin stádas atá ag d'fhorbairt féin de réir a thuairim. Breathnaigh ar na Nótaí Ginearálta chun eolas beacht a fháil faoin gcaoi a réitítear ceisteanna faoi stádas forbartha ó thaobh díolúintí de.

An ceadmhach dom garáiste a athchóiriú chun go n-úsáidfear mar chuid den teach é

Ní theastaíonn cead pleanála de ghnáth chun athchóiriú a dhéanamh ar gharáiste, stóras srl. a bhíonn ceangailte den taobh nó de chúl an tí chun go n-úsáidfear mar chuid den teach é, a fhad is nach sáraíonn sé uasteorainn an 40 méadair ná na coinníollacha leagtha amach san alt ar an leathanach seo “An bhfuil cead agam síneadh a chur le mo theach?”

  More Mayo County Council and Local Government Websites