Mayo County Council logo

Athrú Úsáide

An bhfuil athrú úsáide díolmhaithe ó chead phleanála?

Tá sé.  Ní theastaíonn cead pleanála le haghaidh athrú úsáide a fhad is nach "athrú ábhartha úsáide" atá i gceist.

Céard is 'athrú ábhartha úsáide' ann?

Braitheann sé ar an dhála an cháis atá i gceist.  Go ginearálta, beidh cead pleanála ag teastáil má bhíonn an t-athrú úsáide chomh mór sin go gcuirfidh sé isteach nó go bhféadfadh sé cur isteach ar chomharsana nó ar phobal na háite.  Is féidir leis an údarás pleanála comhairle a chur ort faoin stádas atá ag d'fhorbairt féin de réir a thuairim. Breathnaigh ar na Nótaí Ginearálta chun eolas beacht a fháil faoin gcaoi a réitítear ceisteanna faoi stádas forbartha ó thaobh díolúintí de.

An ceadmhach dom garáiste a athchóiriú chun go n-úsáidfear mar chuid den teach é

Ní theastaíonn cead pleanála de ghnáth chun athchóiriú a dhéanamh ar gharáiste, stóras srl. a bhíonn ceangailte den taobh nó de chúl an tí chun go n-úsáidfear mar chuid den teach é, a fhad is nach sáraíonn sé uasteorainn an 40 méadair ná na coinníollacha leagtha amach san alt ar an leathanach seo “An bhfuil cead agam síneadh a chur le mo theach?”

Uirlisí & Áiseanna

Aip Android ar fáil saor in aisce anois ó Mhargadh Android. Déan cuardach ar "Mayo Planning Search".

Pleanáil chun Cinn

Cuireadh leasú Uimh. 5 do Phlean Forbartha Chaisleán an Bharraigh agus a Purláin, 2008-2014 i bhfeidhm an 10 Iúil 2017 (Béarla)

Castlebar & Environs Development Plan 2008-2014

--------------------------------------------------

Fógraí i ndáil le Plean Ceantair Áitiúil Aerfort Iarthar Éireann, 2012-2018 curtha siar (Béarla)

Cheif Executive's Report 


--------------------------------------------------

  More Mayo County Council and Local Government Websites