Mayo County Council logo

Teach nó Tithe Nua a Thógáil

Teach Nua a Thógáil

Ní mór cead pleanála a bheith agat i gcónaí chun teach nua a thógáil.  Go ginearálta, bíonn cead pleanála ag teastáil chomh maith chun seanfhoirgnimh in anchaoi a athchóiriú chun a úsáid mar áitribh ghnó nó áit chónaithe.

Breathnaigh ar eolas faoi shíntí tí

An bhfuil amhras ort i gcónaí?

Más mian leat a chinntiú cé acu an dteastaíonn cead pleanála uait nó nach dteastaíonn le haghaidh gníomhaíocht ar leith, nó má theastaíonn cabhair uait leis an bpróiseas pleanála, moltar duit go láidir freastal ar Chruinniú Réamhphleanála.

  More Mayo County Council and Local Government Websites