Mayo County Council logo

Nuachtáin Fhormheasta

Nuachtáin Fhormheasta

Sula gcuireann tú iarratas pleanála faoi bhráid na Comhairle Contae, ní mór duit sonraí na forbartha atá beartaithe agat a fhógairt i gceann de na nuachtáin fhormheasta.  Caithfidh an fógra a bheith foilsithe nach mó ná coicís roimh dháta leagtha isteach d'iarratais chuig an Comhairle Contae Mhaigh Eo.  Seo a leanas liosta na nuachtán atá formheasta ó thaobh fógraí iarratais pleanála de i Maigh Eo:

  • The Western People
  • The Connaught Telegraph
  • The Mayo Advertiser
  • The Mayo News
  • The Irish Independent
  • The Irish Times

An Rannóg Pleanála

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo

NÓTA: Luaigh d’Uimhir Thagartha Pleanála nuair is féidir .i. P10/123 nó d’Uimhir Thagartha Réamhphleanála e.g. Pl.16.001
Teileafón : (094)9064008, Facs: (094)9021694
R-phost : planning@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 a.m. go dtí 1:00 p.m. agus 2:00 p.m. go dtí 5:00 p.m.

  More Mayo County Council and Local Government Websites