Mayo County Council logo

Scéim Deontais Caomhantais

Scéim Deontais um Chaomhnú & Athchóiriú Foirgneamh atá faoi Chosaint

Tá sé mar aidhm ag an Scéim Deontais Caomhantais, atá faoi stiúir ag Comhairle Contae Mhaigh Eo, cúnamh a thabhairt d’úinéir nó d’áititheoir obair chaomhantais agus athchóiriú a dhéanamh ar fhoirgneamh atá faoi chosaint.  D'fhéadfadh foirgneamh a bheith faoi chosaint de bharr a bheith ina dhíol spéise ó thaobh ailtireachta, seandálaíochta, ealaíne, cultúrtha, eolaíochta, sóisialta nó teicniúla de.

Dáiltear méid áirithe airgid ar an gComhairle gach bliain le caitheamh le linn na bliana féilire sin ar dheontais. Déantar na hiarratais ar dheontais a chur in ord tosaíochta gach bliain, de réir na n-acmhainní a chuirtear ar fáil dúinn. Ní thabharfar deontas le haghaidh obair ar fhoirgneamh má chuirtear tús leis an obair sin sula ndéantar an foirgneamh a scrúdú agus a fhaomhadh.  Is féidir eisceacht a dhéanamh sa chás go bhfuilimid den tuairim go raibh an obair sin riachtanach chun baol láithreach do shlándáil nó do struchtúr an fhoirgnimh a mhaolú nó a dhíchur.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites