Mayo County Council logo

Páirc Shíochána Mhaigh Eo

Páirc Shíochána Mhaigh Eo

Osclaíodh Páirc Shíochána Mhaigh Eo go hoifigiúil ag an Uachtarán Máire Mhic Ghiolla Íosa i mí Mheán Fómhair 2008.  Ba í an oscailt seo toradh ocht mbliana de shaothrú ag Coiste na Páirce Síochána i gcomhar le Comhairle Baile Chaisleán an Bharraigh agus Comhairle Contae Mhaigh Eo, i dtreo páirc chuimhneacháin a chruthú a bheadh tiomnaithe don iliomad duine de bhunadh Mhaigh Eo a fuair bás ag troid i gcogaí agus i bhfeachtais mhíleata éagsúla ar fud an domhain.

Breathnaigh ar shuíomh oifigiúil idirlín Pháirc Shíocháin Mhaigh Eo (nasc seachtrach)

 

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites