Mayo County Council logo

Scéim 'Coill Cois Baile'

Scéim 'Coill Cois Baile'

Scéim deontais le haghaidh coillearnacha is ea an Scéim 'Coill Cois Baile', atá á riaradh agus á bainistiú ag an údarás áitiúil.  Faoin scéim seo, cuirtear airgead ar fáil do ghrúpaí pobail chun coillearnacha in aice le bailte agus sráidbhailte a fhorbairt nó a bhunú as an nua.

D’éirigh le Comhairle Contae Mhaigh Eo, i gcomhar le grúpaí éagsúla pobail, airgead a fháil le haghaidh ceithre scéim den chineál seo sna háiteanna a leanas:

  • An Ché, Baile Uí Fhiacháin,
  • An Choill Thuaidh, Cathair na Mart,
  • Páirc Brabazon, Béal Átha na Muice,
  • Páirc Mhic Mhathúna, Clár Chlainne Mhuiris.

Is mar seo a leanas a caitheadh an t-airgead:

  • Bunaíodh coillearnacha úra,
  • Cuireadh feabhas ar choillearnacha a bhí ann cheana féin,
  • Cuireadh áiseanna caitheamh aimsire taobh amuigh ar fáil.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites