Mayo County Council logo

Tionscadail ar siúl faoi láthair

Oifigí nua Ceantair i mBaile an Róba

Críochnaíodh na hOifigí nua Ceantair i mBaile an Róba sa bhliain 2008, agus cuireadh tús le hobair ar fhoirgneamh den chineál céanna i gClár Chlainne Mhuiris sa bhliain chéanna.  Táthar ag súil go gcríochnófar iad faoi 9 Iúil, 2009.

 Beidh na hionaid nua seo i bhfad níos fearr agus níos feiliúnaí mar hionaid teagmhála leis an bpobal sa dá cheantar seo.

Clár Tithíochta

Is ról an-tábhachtach de chuid Rannóg na nAiltirí é tithíocht údaráis áitiúil a chur ar fáil ar fud an chontae.Mar chuid den phróiseas seo, ní mór comhairliúchán a chur ar siúl le pobail áitiúla, láithreáin fheiliúnacha forbartha a roghnú agus a cheannach; tionscadail tithíochtaíochta cuí a dhearadh, an costas díobh a fháil, tairiscintí a lorg, agus an tionscadal a mhaoirsiú agus a bhainistiú ar an láithreán féin go dtí go dtugtar chun críche é agus a chuirtear ar fáil, ar deireadh, don tionónta é.

Forbairt Tithíochta ag Tóin re Gaoth, Acaill.

I measc na Scéimeanna Tithíochta a críochnaíodh sa bhliain  2008 bhí dhá theach baile mhóir inlíontacha i mBalla, sé haonad ag Tóin re Gaoth, Acaill, deich n-aonad i gClár Chlainne Mhuiris, trí haonad nua agus péire ar cuireadh síneadh leo nó rinneadh athchóiriú orthu i mBaile an Róba, deich n-aonad i gCill Cheallaigh, naoi n-aonad ag an gCorrchloch, agus sé theach baile mhóir ar Shráid Mhic Dhiarmada i mBéal an Átha.

Forbairt tithíochta i gClár Chlainne Mhuiris.

I measc na dtionscadal tithíochta a bhfuiltear ag súil go gcuirfear i gcrích iad sa bhliain 2009 tá:

  • Tuar an Fhraoigh, Béal Átha hAmhnais (Céim II) – sé haonad,
  • Cnoc an Tobair, Cathair na Mart (Céim I) – 43 aonad,
  • Bóthar Chlár Chlainne Mhuiris, Cnoc Mhuire – deich n-aonad,
  • An Sáilín, Caisleán an Bharraigh – 59 aonad,
  • Gleann Aoláin – cúig aonad,
  • Mainistir Mhaigh Eo – cúig aonad.

I measc na dtionscadal tithíochta a tosaíodh in 2008 tá:

  • An Trian Láir – seacht n-aonad,
  • Cill Mhíona – deich n-aonad & ceithre shuíomh le seirbhísí,
  • Dumha Thuama – naoi n-aonad,
  • Cill Ala – aonad inlíontach amháin.

  More Mayo County Council and Local Government Websites