Tá tú anseo: Baile > Seirbhísí > An Roinn Dóiteáin

Eolas Gaolmhar

Seirbhísí: An Roinn Dóiteáin


UIMHREACHA TEAGMHÁLA ÉIGEANDÁLA DON BHRIOGÁID DÓITEÁIN

999 nó 112

Freastlaíonn an Chosaint Sibhialta ar láithreacha mórchásanna éigeandála agus cuidíonn siad leis an bpobal a choinneáil in ord.

Léargas Ginearálta

Déanann Seirbhís Dóiteáin Chontae Mhaigh Eo freastal ar cheann de na limistéir dóiteáin is mó sa tír.

Tá dualgas uirthi faoin Acht Seirbhísí Dóiteáin, 1981, “soláthar a dhéanamh maidir le eagrú Seirbhísí Dóiteáin, Sábháilteacht Dóiteáin, Comhrac Dóiteáin, cosaint agus tarrtháil daoine agus maoin agus ábhair ghaolmhara”.

Is í Comhairle Contae Mhaigh Eo an tÚdarás Dóiteáin do limistéar riaracháin Chontae Mhaigh Eo agus limistéir na dtrí Chomhairle Baile, Caisleán an Bharraigh, Cathair na Mart agus Béal an Átha. Tá 136 comhraiceoir dóiteáin fostaithe ag an gComhairle i 12 stáisiún dóiteáin agus i 8 n-aonad píobáin agus dréimirí atá lonnaithe ar fud an chontae. 

Téann na comhraiceoirí dóiteáin seo i ngleic le idir 1300 agus 1500 glaoch gach bliain, ar meán - dóiteáin simléir, dóiteáin tí, loscadh sléibhe agus foraoise, taismí bóthair, tárrtháil, doirteadh ceimiceáin agus tuilte.


Tá dualgas ar an gComhairle a chinntiú go bhfuil foirgnimh pleanáilte, deartha, tógtha agus coinnithe ar bhealach sábháilte agus tá roinnt Oifigeach Dóiteáin fostaithe in obair speisialaithe ó thaobh sábháilteacht phoiblí, go háirithe maidir le riachtanas reachtaíochta ar nós próiseáil:

  • Iarratais ar theastais sábháilteachta dóiteáin
  • Iarratais ar cheadúnais dí / ceadúnais damhsa / ceadúnais club
  • Iarratais ar cheadúnais peitriliam
  • Iarratais ar cheadúnais cluichíochta agus crannchuir

Déanfaidh an Chomhairle iniúchash ar fhoirgnimh faoi na hachtanna éagsúla agus tá siad ag leanúint lena gclár iniúchadh randamach ar chlubanna oíche, le plódú a bhrath agus a chosc, le cabhair na nGardaí.

Cuireann an Chomhairle béim ar thuiscint maidir le sábháilteacht dóiteáin trí chruinnithe, seimineáir, turais ar scoileanna agus feachtais eolais a eagrú sa phobal.

Bíonn béim faoi leith ar seo le linn na Seachtaine Náisiúnta Coiscthe Dóiteán gach Deireadh Fómhair.

Tá leibhéal ard traenála ar Chomhraiceoirí Dóiteáin Mhaigh Eo agus léiríonn siad an-tiomantas agus spiorad foirne.

Déanann gach comhraiceoir dóiteáin clár cuimsitheach traenála. San áireamh sa chlár seo, bíonn na teicnící agus oirbheartaíochtaí is déanaí maidir le comhraic dóiteáin áit gur féidir le trasplanc tarlú, agus na modhanna is déanaí chun daoine a thabhairt slán ó ghluaisteáin i dTaismí Bóthair.
 


An Roinn Dóiteáin


Tá Ceanncheathrú na Seirbhísí Dóiteáin lonnaithe sa Stáisiún Dóiteáin ar Shlí Humbert, in aice leis an Linn Snámha i gCaisleán an Bharraigh.
Teileafón : Fón: (094)902 12 11
R-phost : Ríomhphost: fire@mayococo.ie
9:00am-1:00pm, 2:00pm-5:00pm

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.