Mayo County Council logo

An tSeirbhís Dóiteáin

Photo of members of Fire Department

Forbhreathnú ar an tSeirbhís Dóiteáin

Uimhreacha Teagmhála don Bhriogáid Dóiteáin i gcás éigeandála

Glaoigh ar 999112 láithreach i gcás éigeandála má tá an Bhriogáid Dóiteáin de dhíth ort.

Léargas Ginearálta

Déanann Seirbhís Dóiteáin Chontae Mhaigh Eo freastal ar cheann de na limistéir dóiteáin is mó sa tír.

Tá dualgas uirthi faoin Acht Seirbhísí Dóiteáin, 1981 & 2003, “soláthar a dhéanamh maidir le eagrú Seirbhísí Dóiteáin, Sábháilteacht Dóiteáin, Comhrac Dóiteáin, cosaint agus tarrtháil daoine agus maoin agus ábhair ghaolmhara”.

Is í Comhairle Contae Mhaigh Eo an tÚdarás Dóiteáin do limistéar riaracháin Chontae Mhaigh Eo. Tá 120 comhraiceoir dóiteáin fostaithe ag an gComhairle i 12 stáisiún dóiteáin ar fud an chontae. 

Tá dualgas ar an gComhairle a chinntiú go bhfuil foirgnimh pleanáilte, deartha, tógtha agus coinnithe ar bhealach sábháilte agus tá roinnt Oifigeach Dóiteáin fostaithe in obair speisialaithe ó thaobh sábháilteacht phoiblí, go háirithe maidir le riachtanas reachtaíochta ar nós próiseáil:

  • Iarratais ar theastais sábháilteachta dóiteáin
  • Iarratais ar cheadúnais dí / ceadúnais damhsa / ceadúnais club
  • Iarratais ar cheadúnais peitriliam
  • Iarratais ar cheadúnais cluichíochta agus crannchuir

Déanfaidh an Chomhairle iniúchtaí ar fhoirgnimh faoi na hachtanna éagsúla agus tá siad ag leanúint lena gclár iniúchadh randamach ar chlubanna oíche, le plódú a bhrath agus a chosc, le cabhair na nGardaí.

Cuireann an Chomhairle béim ar thuiscint maidir le sábháilteacht dóiteáin trí chruinnithe, seimineáir, turais ar scoileanna agus feachtais eolais a eagrú sa phobal.

Bíonn béim faoi leith ar seo le linn na Seachtaine Náisiúnta Coiscthe Dóiteán gach Deireadh Fómhair.

Tá leibhéal ard traenála ar Chomhraiceoirí Dóiteáin Mhaigh Eo agus léiríonn siad an-tiomantas agus spiorad foirne.

Déanann gach comhraiceoir dóiteáin clár cuimsitheach traenála. San áireamh sa chlár seo, bíonn na teicnící agus oirbheartaíochtaí is déanaí maidir le comhraic dóiteáin áit gur féidir le trasplanc tarlú, agus na modhanna is déanaí chun daoine a thabhairt slán ó ghluaisteáin i dTaismí Bóthair.

Sonraí Teagmhála na Seirbhíse Dóiteáin

Seirbhís Dóiteáin Chontae Mhaigh Eo
Ceanncheathrú na Briogáide Dóiteáin
Slí Humbert
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo


Teileafón : (094)9021211
R-phost : fire@mayococo.ie
Oscailte: 9:00am-1:00pm, 2:00pm-5:00pm
ó Luan go hAoine

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites