Mayo County Council logo

Pleananna Éigeandála Seachtracha

Réamheolas

Baineann Treoir 2012/18/EU an Aontais Eorpaigh le bunaíochtaí tionsclaíochta a choinníonn méid substaintí contúirteacha os cionn uasteorainneacha sonraithe.


Is í aidhm na Treorach seo, ar a dtugtar Seveso II
I, mórthimpistí a bhaineann le substaintí contúirteacha a chosc, agus an tionchar ar an bpobal agus ar an timpeallacht i gcás a leithéid de thimpiste a mhaolú.


Cuireann an Treoir, atá á cur i bhfeidhm in Éirinn faoi
Rialacháin an Achta Ceimiceán (Rialú Mórghuaiseanna Timpiste lena mbaineann Substaintí Contúirteacha), 2015 (I.R. Uimh. 209 de 2015), cuireann sé iallach ar Údaráis Inniúla Áitiúla Plean Éigeandála Seachtrach a ullmhú do bhunaíochtaí atá ainmnithe mar 'Shuíomhanna Uas-Sraithe Seveso'. Is éard atá i gceist leis an bplean éigeandála seachtrach ná socruithe a leagan amach chun na bearta a chaithfear a dhéanamh agus acmhainní a bheidh de dhíth lasmuigh de láthair na timpiste a chomhordanáidiú ionas go mbeidh freagra éifeachtach agus comhordaithe ar aon mhórthimpiste nó imeacht nach rabhthas ag súil leis a d'fhéadfadh mórthimpiste a bheith mar thoradh air.

Tá 2 Shuíomh Uas-Sraithe Seveso i Maigh Eo:

2. Críochfort Gáis Dhroichead Bhéal an Átha Buí, Droichead Bhéal an Átha Buí, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo (Béarla). 2. Críochfort Gáis Dhroichead Bhéal an Átha Buí (pdf; 2,904 kb)
Aguisín 1 (Béarla) Aguisín 1 (pdf; 25,282 kb)
Aguisín 2 (Béarla) Aguisín 2 (pdf; 2,258 kb)
Aguisín 3 (Béarla) Aguisín 3 (pdf; 147 kb)
Aguisín 4 (Béarla) Aguisín 4 (pdf; 4,455 kb)
Aguisín 5 (Béarla) Aguisín 5 (pdf; 46 kb)

Sonraí Teagmhála na Seirbhíse Dóiteáin

Seirbhís Dóiteáin Chontae Mhaigh Eo
Ceanncheathrú na Briogáide Dóiteáin
Slí Humbert
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo


Teileafón : (094)9021211
R-phost : fire@mayococo.ie
Oscailte: 9:00am-1:00pm, 2:00pm-5:00pm
ó Luan go hAoine

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites