Mayo County Council logo

Plean Móréigeandála

Réamheolas

Más féidir a bheith cinnte faoi rud ar bith sa saol, is é go dtarlóidh rudaí nach mbítear ag súil leo. Is fíor é go dtarlaíonn go leor eachtraí laistigh den chontae seo gach bliain a chuireann isteach ar an ngnáthshaol seo againne. Uaireanta, is beag tionchar a bhíonn ag na heachtraí seo ar an bpobal áitiúil; ach i gcásanna eile bíonn plean de dhíth chun déileáil le cúrsaí mar seo, nuair nach nach bhfuil sé ar chumas an údaráis áitiúil déileáil leo leis féin.

Tá sé mar aidhm ag an bplean seo cur chuige a shocrú chun na cuspóirí ar fad a leanas a bhaint amach: seirbhísí agus acmhainní a scaipeadh a sciobtha agus a eifeachtaí agus is féidir i gcás éigeandála móire; sábháilteacht, sláinte, agus leas phobal Mhaigh Eo agus aon chuairteoirí atá inti a chosaint agus a chothú; damáiste do réadmhaoin, do bhonneagar, agus don chomhshaol a shrianadh agus a chosc; agus na pobail a bhíonn thíos leis an eachtra a chabhrú chun teacht chucu féin a luaithe agus is féidir.

Ullmhaíodh an plean seo de réir Chreat an Rialtais um Bainistiú Cás Móréigeandála, agus i gcomhar leis na páirtithe leasmhara.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ón:

Oifigeach Móréigeandála
Seirbhís Dóiteáin Mhaigh Eo
094-902 1211

Plean Móréigeandála (Béarla amháin) Plean Móréigeandála (pdf; 2,340 kb)

Sonraí Teagmhála na Seirbhíse Dóiteáin

Seirbhís Dóiteáin Chontae Mhaigh Eo
Ceanncheathrú na Briogáide Dóiteáin
Slí Humbert
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo


Teileafón : (094)9021211
R-phost : fire@mayococo.ie
Oscailte: 9:00am-1:00pm, 2:00pm-5:00pm
ó Luan go hAoine

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites