Mayo County Council logo

Táillí na Seirbhíse Dóiteáin

Táillí i leith Seirbhísí Dóiteáin

Íoc do tháillí dóiteáin anseo (osclaítear fuinneog nua)

Is mar a leanas a ghearrfar táillí as ucht seirbhísí an Bhriogáid Dóiteáin sa bhliain 2018:

 • Freastal ar dhóiteán simléir tí:                                           €150.00

 • Freastal ar aon eachtra eile tí –
  Ráta in aghaidh na huaire:                                                 €750.00

 • Maidir le gach saghas eachtra eile agus le heachtraí
  a tharlaíonn i ngach saghas foirgnimh eile, gearrfar
  táille in aghaidh na huaire i leith gach briogáid
  dóiteáin a fhreastlaíonn ar an láthair. Is é an ráta a
  ghearrfar in 2018 ná:                                                          €750.00

Eiseofar sonrasc don táille chuí – de réir na rátaí thuasluaite – i ndiaidh don Bhriogáid Dóiteáin a bheith i láthair ag eachtra.  Iarrfar ar dhaoine a bhaineann leas as an tseirbhís seo a bheith comhoibríoch agus an sonrasc a íoc a phraise agus is féidir.

Tá sé tábhachtach do dhaoine arbh fhéidir leo a bheith i ngátar sheirbhísí an bhriogáid dóiteáin am éigin, dul i gcomhairle lena gcuideachta árachais lena chinntiú go gclúdódh an polasaí aráchais atá acu costais an bhriogáid dóiteáin, dá mbeadh sé ag teastáil.

John Condon
Rúnaí an Chontae.

Sonraí Teagmhála na Seirbhíse Dóiteáin

Seirbhís Dóiteáin Chontae Mhaigh Eo
Ceanncheathrú na Briogáide Dóiteáin
Slí Humbert
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo


Teileafón : (094)9021211
R-phost : fire@mayococo.ie
Oscailte: 9:00am-1:00pm, 2:00pm-5:00pm
ó Luan go hAoine

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites