Mayo County Council logo

Bí Ullamh don Gheimhreadh

Bí Ullamh don Gheimhreadh

Eolas i gcás tuilte:‌

Tiomáin go sábháilte:

Scoileanna:‌

Teaghlaigh feirme:

 Is iad príomhaidhmeanna an fheachtais ná:

  • Comhairle phraiticiúil a chur ar fáil do dhaoine faoin gcaoi is fearr le hullmhú don gheimhreadh atá romhainn.
  • A chinntiú go bhfuil a fhios ag muintir an phobail cá bhfuil comhairle agus cúnamh ar fáil má tá siad ina chall.
  • Chun an pobal a chur ar a suaimhneas go bhfuil ullmhúcháin á ndéanamh agus bearta á gcur i bhfeidhm lena chinntiú go mbeidh gach duine ag obair as lámh a chéile i gcás aimsir chrua.

Breathnaigh ar an suíomh idirlín: www.winterready.ie

  More Mayo County Council and Local Government Websites