Mayo County Council logo

Tithíocht

Eolas faoi chúrsaí tithíochta sa gheimhreadh

Breathnaigh ar leathanach 2,3,4,5 den leabhrán Bí Ullamh don Gheimhreadh.

D’fhéadfadh cásanna éigeandála a bhaineann leis an aimsir tarlú i do theach nó i do ghnólacht féin. Tá sé tábhachtach go laghdaítear an riosca seo nuair is féidir. (Breathnaigh ar leathanach 2 den leabhrán Bí Ullamh don Gheimhreadh).  Ba chóir do theaghlaigh agus gnólachtaí go léir macnamh a dhéanamh ar céard a dhéanfaidís féin sná cásanna sin luaite.  Ba chóir go mbeadh uimhir ghutháin do phluiméara agus leictreora ar fáil go héasca. Má tá teach ar cíos agat, ba chóir duit sonraí teagmhála an tiarna talún nó an chuideachta bainistíochta a choinneáil áit a bhfaighfear go héasca iad. Ní bheidh Comhairle Contae Mhaigh Eo in ann cuidiú leis na fadhbanna seo i dtithe agus i ngnólachtaí príobháideacha.

  More Mayo County Council and Local Government Websites