Mayo County Council logo

Uisce

Eolas faoi chúrsaí uisce sa gheimhreadh

Breathnaigh ar leathanach 4 den leabhrán Bí Ullamh don Gheimhreadh: 
Íoslódáil an Leabhrán 'Bí Ullamh don Gheimhreadh' Download Winter Ready Booklet (English; 2013/2014; 2MB PDF)

D’fhéadfadh seirbhísí uisce ar fud na tíre a bheith faoi bhrú nuair a thosaíonn an oighear ag leá i ndiaidh seal crua-aimsire.   Seo a leanas roinnt eolais áisiúil maidir le soláthar uisce.

  • Is iad na húinéirí tí agus gnólachtaí atá freagrach as an soláthar uisce acu ón mbuacaire istigh. Ní mór don úinéar aon phléascadh a réiteach.
  • Is iomaí soláthar uisce timpeall an chontae atá á bhainistiú / á oibriú ag grúpscéim áitiúil uisce. Má bhaineann fadhb le breis is teach amháin sa ghrúpa ba chóir é sin a chur ar shúile na grúpscéime áitiúla uisce.
  • Más í Comhairle Contae Mhaigh Eo a sholáthraíonn an t-uisce go díreach chugat, ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an oifig ceantair áitiúil.
  • Féadann na príomhlíonraí uisce timpeall an chontae pléascadh chomh maith. Má thugtar pléascadh ar phríomhlíonra uisce faoi deara, déan teagmháil le d'oifig ceantair áitiúil le do thoil agus tabhair sonraí beachta faoin áit a bhfuil sé.

Déanfaidh Rannóg na Seirbhísí Uisce monatóireacht ar an soláthar uisce ar fud an chontae ionas go gcuirfear isteach ar an soláthar don phobal a laghad agus is féidir.

Gliogáil ar an nasc a leanas i gcomhair léarscáil de Ghréasán Uisce Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

Léarscáil de ghréasán uisce Chomhairle Contae Mhaigh Eo (JPG, 120 KB)

  More Mayo County Council and Local Government Websites