Mayo County Council logo

Iompar & Sábháilteacht ar Bhóithre

Photo of new road section at Bohola.

Rannóg na mBóithre

ATHBHREITHNIÚ AR LUASTEORAINNEACHA SPEISIALTA

De réir Alt 9 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2004, tá Dréacht-Fhodhlíthe Chomhairle Contae Mhaigh Eo um Luasteorainneacha Speisialta, 2017, curtha i dtoll a chéile agus cuirfear ar fáil don phobal iad lena scrúdú.

Gliogáil ANSEO chun na Dréacht-Fhodhlíthe a léamh, chun léarscáileanna idirghníomhacha a fhéiceáil agus chun aighneacht a dhéanamh ina dtaobh.

Eolas faoi chúrsaí bóithre

Rannóg na mBóithre

An Dara hUrlár
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 902 4444
R-phost : roads@mayococo.ie
Oscailte: 9:30 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 4:30 i.n.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites