Mayo County Council logo

Athbhreithniú ar Luasteorainneacha Speisialta

De réir Alt 9 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2004, tá Dréacht-Fhodhlíthe Chomhairle Contae Mhaigh Eo um Luasteorainneacha Speisialta do Thrácht ar Bhóithre, 2017, curtha i dtoll a chéile. Beidh siad ar fáil le scrúdú le linn gnáthuaireanta oifige (9.30 r.n. go dtí 1.00 i.n. agus 2.00 go dtí 4.30 i.n.) ó Luan go hAoine (cé is moite de laethanta saoire bainc) idir an Chéadaoin, 16 Samhain agus an Aoine, 16 Nollaig 2016 (an dá lá sin san áireamh), sna hionaid a leanas:

  • Oifig Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh
  • Oifig Cheantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris, Bóthar Chill Cholmáin, Clár Chlainne Mhuiris
  • Oifig Cheantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo, Sráid Altamont, Cathair na Mart
  • Oifig Cheantar Bardasach Bhéal an Átha, Plás Arran, Béal an Átha
  • Oifig Ceantair Bhaile an Róba, Bóthar Chill Mheáin, Baile an Róba
  • Oifig Ceantair Bhéal an Mhuirthead, Bóthar na hEaglaise, Béal an Mhuirthead
  • An Oifig Deartha Bóithre, Dara hUrlár, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh

Fodhlíthe d'Eastáit Tithíochta, arna nglacadh

Adopted Special Speed Limit Bye Laws 2017 Housing Estates (Béarla)

Notice for Adopted Special Speed Limit Bye-laws 2017 Housing Estates (Béarla)

Dréacht-Fhodhlíthe

Special Speed Limit Bye-Laws 2017 (PDF, 2MB) (Béarla)

Léarscáileanna Tionlacain

National Roads Drawings for Speed Limit Bye-laws (Béarla)

Non-National Roads Drawings for Speed Limit Bye-laws (Béarla)

Aighneachtaí

Is féidir aighneachtaí nó moltaí i dtaobh na nDréacht-Fhodhlíthe a chur in iúl ar na bealaí a leanas:

  • Tríd an bpost: ní mór dó a bheith marcáilte "Dréacht-Fhodhlíthe Chomhairle Contae Mhaigh Eo um Luasteorainneacha Speisialta do Thrácht” agus seolta chuig an Oifigeach Riaracháin, Rannóg na mBóithre, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.
  • É a leagan isteach chuig ag aon cheann de na hOifigí Ceantair thuasluaite
  • Ríomhphost: roads@mayococo.ie

Is é Déardaoin, 22 Nollaig 2016 ag 4.30 i.n. an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí agus moltaí.

Ba mhór againn dá mbainfeá leas as an bhfoirm a leanas chun aighneacht a dhéanamh:  Mayo County Council Submission Sheets (Béarla)

Tom Gilligan
Stiúrthóir Seirbhísí

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites