Mayo County Council logo

Foirmeacha & Foilseacháin Bóthair

Ceadúnas Ualaigh Neamhghnách (Form)

Ceadúnas Ualaigh Neamhghnách
Formats Available:


Scéim Feabhsúcháin Áitiúla - Treoracha (Document)

Scéim Feabhsúcháin Áitiúla - Treoracha (Béarla).
Formats Available:


Scéim Feabhsúcháin Áitiúil - Foirm Iarratais (Form)

Scéim Feabhsúcháin Áitiúil - Foirm Iarratais (Béarla)
Formats Available:


Scéim Oibreacha Bóthair 2018 (Document)

An Scéim Oibreacha Bóthair a glacadh don bhliain 2018 (Béarla).
Formats Available:


Scéim Oibreacha Bóthair 2017 (Document)

An Scéim Oibreacha Bóthair a glacadh don bhliain 2017 (PDF; Béarla).
Formats Available:


Scéim Oibreacha Bóthair 2016 (Document)

An Scéim Oibreacha Bóthair a glacadh don bhliain 2016 (Béarla).
Formats Available:


Scéim Oibreacha Bóthair 2015 (Document)

An Scéim Oibreacha Bóthair a glacadh don bhliain 2015 (Béarla).
Formats Available:


Iarratas ar Ranníocaíocht i leith Costais Oibreacha (Form)

Iarratas ar ranníocaíocht i leith costais oibreacha faoin Scéim Feabhsaithe Áitiúil
Formats Available:


Rannóg na mBóithre

An Dara hUrlár
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 902 4444
R-phost : roads@mayococo.ie
Oscailte: 9:30 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 4:30 i.n.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites