Mayo County Council logo

Ceadúnais Gearrtha Bóthair

Ba mhaith le Comhairle Contae Mhaigh Eo a chur in iúl don phobal gur coir í bóthar poiblí a ghearradh nó a thochailt gan cead na Comhairle a fháil roimh ré.  Faightear an cead seo i bhfoirm Ceadúnas Gearrtha Bóthair. 

Ní mór iarratais ar cheadúnais gearrtha bóthair a leagan isteach ar líne ar shuíomh idirlín MapRoad, atá á riaradh ag an Oifig Bainistithe Bóithre.

Tá tuilleadh eolais ar fáil, agus is féidir clárú le haghaidh MapRoad, ar an suíomh idirlín:   www.rmo.ie/road-licensing.htmlPosted: 13/11/2017

  More Mayo County Council and Local Government Websites