Mayo County Council logo

Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla

Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla, 2013

Tá foirmeacha iarratais i dtaobh na scéimeanna seo ar fáil ó Chomhairle Contae Mhaigh Eo chun feabhsúcháin a dhéanamh do bhóithre nach bóithre poiblí iad.

Ní mór d’aon oibreacha beartaithe cloí leis na bunchaighdeáin a leanas:

  • Tógfar an bóthar agus déanfar an dromchla a chóiriú de réir ghnáthchaighdeáin na mbóithre áitiúla.
  • Fágfar ciumhais 0.5 méadar ar a laghad ar gach taobh den bhóthar.
  • Cuirfear córas ceart draenála i bhfeidhm mar chuid den scéim.
  • Beidh leibhéal deiridh an bhóthair 300mm os cionn leibhéal na tuile i gceantair a bhíonn i mbaol tuilte.

Bíonn ranníocaíocht ar fiú 20% de chostas na n-oibreacha le híoc ag na hiarratasóirí sula dtugtar faoi na hoibreacha.

Is é an Aoine 17 Bealtaine 2013 an spriocdháta le haghaidh iarratas.

 

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites