Mayo County Council logo

Ceadúnais Tiomána: Iarratais agus Athnuachan

Fógra Tábhachtach


Ní Údarás Ceadúnúcháin Tiomána í Comhairle Contae Mhaigh Eo a thuilleadh, agus ní ghlacann sí le hiarratais ar Cheadúnais Tiomána ná ar Cheadúnais Foghlaimeora dá bharr.  Ní mór iarratais ar na ceadúnais sin a sheoladh chuig an tSeirbhís Náisiunta um Cheadúnais Tiomána, a bhfuil ionaid dá gcuid suit
e ar fud tíre.  Tá an t-eolas ar fad a bheidh uait maidir leis na gnásanna nua, foirmeacha nua iarratais, suíomhanna na n-ionad srl. ar fáil ar www.ndls.ie.

Is féidir glaoch ar an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána ar 0761087880.

Níl Comhairle Contae Mhaigh Eo in ann ceisteanna i dtaobh na seirbhíse nua a fhreagairt.

Is féidir ceisteanna chur orthu ar ríomphost ar www.ndls.ie.

Rannóg Mótarchánach

Google Map to Rannóg Mótarchánach (external link; opens new window) Páirc an Ghleanna,
An Meal,
Caisleán an Bharraigh,
Co. Mhaigh Eo
F23 FF22
Teileafón : (094) 904 7600
R-phost : Motortax@mayococo.ie
Oscailte: Caisleán an Bharraigh - 9:30 r.n.-3:00 i.n., Luan go hAoine, oscailte am lóin

Tabhair faoi deara:
Bíonn Oifigí Mótarchánach Bhéal an Átha agus Bhéal an Mhuirthead ar oscailt ó
9:30 r.n.-12:45 i.n. agus 2:00 i.n.-3:00 i.n. ó Luan go hAoine

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites