Mayo County Council logo

Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh

Eolas faoi Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh

Bunaíodh Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh i ndiaidh do scoireadh Chomhairle Baile Chaisleán an Bharraigh in 2014 agus cónascadh Toghcheantair Bhaile Chaisleán an Bharraigh le Toghcheantar cheantar Chaisleán an Bharraigh. 

Freastalaíonn Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh ar riachtanais bhaile Chaisleán an Bharraigh agus an ceantar mórthimpeall air trí sheirbhísí ríthábhachtacha a sholáthar ar nós tithíochta, bóithre, agus áiseanna, ag an am céanna le hiomaíocht, fás agus forbairt a spreagadh.

Déanann an Ceantar Bardasach ionadaíocht ar an limistéar níos fairsinge a chuimsíonn purláin nádúrtha Chaisleán an Bharraigh, murab ionann agus Ceantar Baile Chaisleán an Bharraigh a bhí níos teoranta ó thaobh tíreolaíochta agus feidhme araon.

Tá ochtar comhalta tofa thar ceann Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh i láthair na huaire. Bhí an chéad chruinniú acu an 12 Meitheamh 2014. Ina theannta sin, tá Stiúrthóir Seirbhísí, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, Innealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach, agus foireann tacaíochta ag freastal ar an gceantar.

Tá cáil ar Chomhairle Baile Chaisleán an Bharraigh agus Comhairle Contae Mhaigh Eo as an freastal a dhéanann siad ar an bpobal, agus níl aon mhaolú air an tseirbhís sin ón gCeantar Bardasach. Tá sé i gceist ag an struchtúr nua seo na buanna go léir a bhain leis an dá údarás ar leith a thabhairt le chéile, agus a threisiú le háiseanna oibríochtúla níos fearr.

Má tá aon cheisteanna agat, déan teagmháil le castlebarmd@mayococo.ie.

Comhairle Contae Mhaigh Eo

Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh,
Áras an Chontae,
An Meal,
Caisleán an Bharraigh,
Co. Mhaigh Eo.
F23 WF90
Teileafón : (094) 902 4444
R-phost : castlebarmd@mayococo.ie
Oscailte: 9am-1pm
2pm-5pm

Comhaltaí tofa Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh (doc - 24 kb)


Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites