Mayo County Council logo

Ceadanna Páirceála Áitritheora

Iarratais ar Cheadanna Páirceála Áitritheora

Seicliosta le haghaidh iarratais nua nó athnuachana ar Cheadanna Páirceála Áitritheora

 

1. Foirm iarratais chomhlánaithe

2. Teastas Árachais nó Teastas Cláraithe Feithicle 

3. Deimhniú Mótarchánach reatha 

4. Bille fóntais le hainm & seoladh an iarratasóra

5. Aon fhaisnéis eile a iarrann an Chomhairle 

6. Táille €10 in aghaidh an iarratais

7. Ní ghearrtar táille ar dhaoine os cionn 65 bliain d'aois

Foirm Iarratais ar Chead Páirceála Aitritheora (Béarla) (doc - 41 kb)


Foirm Athnuachana Cead Páirceála Aitritheora (Béarla) (doc - 40 kb)


Ceadanna Páirceála d'Íocóirí Rátaí

D'fhéadfadh íocóirí rátaí a bheith i dteideal cead páirceála saor in aisce le haghaich carrchlóis má a gcuid rátaí don bhliain roimhe íoctha.

Seicliosta le haghaidh Cead Páirceála d'Íocóirí Rátaí

1. Foirm iarratais chomhlánaithe 

2. Teastas Árachais 

3. Uimhir Chuntais Rátaí

Iarratas ar Chead Páirceála i gCarrchlóis d'Íocóirí Rátaí (doc - 44 kb)


Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites